Fundadore Travels - Het andere Italië


Spanje Costa Blanca

Appartement 150 mtr.v.h.strand, wifi, Ned.TV, op het zuiden.€ 735,00 per maand.


 

 

Verzekeren voor overwinteraars

 Langdurig verblijf in het buitenland kan allerlei vervelende gevolgen hebben voor de geldigheid van verzekeringen. Veel verzekeringen hebben een clausule, waarin onafgebroken verblijf in het buitenland van meer dan de vastgelegde periode (verschilt per verzekering/maatschappij) leidt tot ongeldigheid van de verzekering. Bij hoge schade is de kans reëel, dat de verzekeraar gaat controleren of wel aan alle voorwaarden voor uitkering wordt voldaan. Als er naar gezocht wordt, is het vaak mogelijk aan te tonen dat u al lang niet in Nederland bent geweest. Lees uw polissen daarom grondig na en pas de polis zo nodig aan. Vaak volstaat een melding aan de verzekeringsmaatschappij, soms moet een hogere premie worden betaald, soms lukt het helemaal niet.

Afgewaaide luifel aan camper

Storm op camping Villanova Park. Camperluifels zijn kwetsbaarder dan voortenten van caravan. Verzekering van dit soort schade kan nuttig zijn bij tamelijk nieuwe luifels.

Overleg met uw verzekeraar

Over het algemeen geldt, dat u het beste met uw maatschappij kunt overleggen als u in uw eigen situatie een probleem constateert. Meestal blijkt er (soms tegen betaling van extra premie) wel een oplossing mogelijk. Hou daarbij wel in uw achterhoofd, dat een melding van (bijvoorbeeld) langdurige leegstand van uw huis, kan leiden tot een waterval van premieverhogingen als u alle polissen bij één maatschappij hebt lopen.

Kan er geen oplossing worden gevonden, dan zult u naar een andere maatschappij moeten omzien. Dat is zeker zinvol, want in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht is het verzekeringsgebeuren absoluut niet ‘een pot nat’. Waar de ene maatschappij heel moeilijk over doet, blijkt bij de andere maatschappij geen enkel probleem. Ik adviseer u dan ook, zéér tijdig te beginnen met het onderzoek naar de vraag, of uw verzekeringspolissen wel zijn toegesneden op uw wens om te gaan overwinteren. Met zeer tijdig bedoel ik tenminste een jaar voordat u feitelijk gaat vertrekken. Dat geeft u onderzoeks- en onderhandelingsruimte én -indien noodzakelijk- de tijd om van maatschappij te veranderen.

Hierna worden de belangrijkste problemen voor overwinteraars per verzekeringssoort opgesomd.

Dubbel verzekerd

Mortuarium Benidorm
Benidorm heeft een internationaal mortuarium, waar u helemaal op z'n Nederlands begraven of gecremeerd kunt worden. U kunt er dus voor kiezen om na uw overlijden in Spanje begraven of gecremeerd te worden, transport naar eigen land is niet per se noodzakelijk.

Als u een beetje efficient wilt omgaan met uw portemonnee, dan is het van belang er op te letten, of u voor bepaalde risico’s niet twee- of driedubbel verzekerd bent. Dat komt veel vaker voor dan u denkt. Een klassiek voorbeeld: Mocht u komen te overlijden in het buitenland, dan zullen de nabestaanden in de meeste gevallen uw overleden lichaam naar uw huisadres willen laten overbrengen voor de ter aarde bestelling. Dat is een zeer kostbare aangelegenheid, waarvoor een verzekering zeker zinvol is. In de praktijk blijkt, dat vrijwel alle aanvullende verzekeringen bij uw Zorgverzekering repatriëring bij overlijden en ziekte dekken. Veel mensen sluiten desondanks een reisverzekering af, die dit risico óók dekt. U betaalt dan teveel premie en u krijgt daar niets voor terug.

Uw woon- en verblijfplaats

Voor vrijwel alle verzekeringen geldt, dat u juridisch én feitelijk in Nederland, c.q. België, woonachtig moet zijn. Wie lang overwintert, doet er goed aan Uw woon- en verblijfplaats te lezen.

U twijfelt nog?

Wie nog twijfelt of een bepaalde verzekering zinvol is, kan de pagina Wel of niet verzekeren? lezen. Deze pagina geeft wat inspiratie bij de besluitvorming.